Hjem Op

 

At konstruere virkeligheder


 

Erkendelse uden fundament

Kort og let om den chilenske biolog Francisco Varela's konstruktivistiske erkendelsesteori, biologi og etik.

Kognition - computerprogrammeret, netværkserfaret eller handlingsfrembragt?

En lidt fyldigere artikel om kognitionsforskning, neurale netværk og Varelas teori om "enactment".

What Should Guide Reality Construction?

Socialkonstruktivismen har svært ved at skelne mellem gode og dårlige virkelighedskonstruktioner. Jeg fremlægger i dette antologibidrag en værdiramme til formålet, udledt af David Bohms indfoldede orden.