Hjem Op

 

Flux


Ib Ravn

Litteraturliste

 

Austin, John (1962): How to do things with words. Berkeley, Calif.: University of California Press.

Avineri, Shlomo (1968): The social and political thought of Karl Marx. Cambridge: Cambridge University Press.

Baburoglu, Oguz, og Ib Ravn (1992): Normative action research. Organization Studies, 13(1): 19-35.

Berger, Peter (1974): Pyramids of sacrifice. New York: Basic Books.

Berger, Peter, og Thomas Luckmann (1976). Den samfundsskabte virkelighed. Lindhardt og Ringhof.

Bergson, Henri (1930/1991): Det mulige og det virkelige. I: Bergson (De store tænkere), 2. udg., ved Peter Kemp, Munksgaard.

Bergson, Henri (1944): Creative evolution. New York: The Modern Library/Random House.

Berman, Morris (1981): The reenchantment of the world. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Birkelund, Merete, Ulrik Dige og Ib Lydeking-Olsen (1993): Ulydige kræftpatienter. Hovedland.

Bjerre, Poul (1968): Menneskets natur. Erkendelsespsykologi. Gyldendal.

Bjerre, Poul (1972): Videnskabens natur. Gyldendal.

Bjerre, Poul (1974): Landsbypolitik - samfundspolitik. Dansk Byplanlaboratorium.

Bjerre, Poul (1979): Andelssamfundet. Gyldendal.

Bjerre, Poul (1988): Opbrud. Utopisk humanisme. Gyldendal.

Bjerre, Poul (1994): Ud af industrikulturen. Gyldendal.

Blake, R.R. og J.S. Mouton (1964): The managerial grid. Houston, Texas: Gulf.

Blegvad, Mogens (1959): Den naturalistiske fejlslutning. Gyldendal.

Bohm, David (1978): The implicate order: A new order for physics. Process Studies (California), 8: 73-102.

Bohm, David (1980); Wholeness and the implicate order. London: Routledge and Kegan Paul (da. (1986a) Helhed og den indfoldede orden. Åbyhøj: Ask.)

Bohm, David (1985): Unfolding meaning. A weekend of dialogue with David Bohm. Edited by Donald Factor. London: Routledge.

Bohm, David (1986b): The implicate order and the super-implicate order (interview) I Renée Weber (red.): Dialogues with scientists and sages: The search for unity (s. 23-52). London: Routledge and Kegan Paul.

Bohm, David (1994): Thought as a system. London: Routledge.

Bohm, David, og F. David Peat (1989): Videnskab og kreativitet. Åbyhøj: Ask.

Bohr, Niels (1957 og 1964): Atomfysik og menneskelig erkendelse. Schultz.

Brockman, John (red.) (1996): Den tredje kultur. Tiderne Skifter.

Buckley, Walther F. (red.)(1968): Modern systems research for the behavioral scientist. Chicago: Aldine.

Burrell, Gibson, og Gareth Morgan (1979): Sociological paradigms and organisational analysis. London: Heinemann.

Burton, John (1990): Conflict: Resolution and Provention. New York: St. Martin's Press.

Coveney, Peter og Roger Highfield (1995): Frontiers of complexity: The search for order in a world of chaos. London: Faber.

Csikszentmihalyi, Mihaly (1991): Flow: Optimaloplevelsens psykologi. Munksgaard.

Davies, Paul (1982): Something for nothing. New Scientist, 27. maj, s. 580-582.

Davies, Paul (1990a): Det kreative kaos. Gyldendal.

Davies, Paul (1990b): Det selvorganiserende kosmos. Paradigma, vol. 4, nr. 3.

Devall, Bill, og George Sessions (1985): Deep ecology: Living as if nature mattered. Salt Lake City: Pergrine Smith.

DeWitt: "Quantum gravity", Scientific American, 1983, December 112-129.

Dreyfus, Hubert, og Stuart Dreyfus (1991): Intuitiv ekspertise: Den bristede drøm om tænkende maskiner. Munksgaard.

Driesch, Hans (1908): Science and philosophy of the organism. London: Black.

Eigen, Manfred, og Peter Schuster: (1979): The hypercycle. Berlin: Springer.

Einstein, Albert, og Leopold Infeld (1939): Det moderne verdensbillede. Schultz

Emmeche, Claus (1990): Det biologiske informationsbegreb. Kimære.

Emmeche, Claus (1991): Det levende spil: Biologisk form og kunstigt liv. Munksgaard.

Encyclopædia Britannica (1992), 15. edn., Chigago.

Ferry, Luc (1994): Den nye økologiske orden. Rosinante/Munksgaard.

Feyerabend, Paul (1975): Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge. London: Verso.

Fink, Hans (1969): Moralbegrundelse og logik. Gyldendal.

Foley, Kathleen M. (1988): Pain and its management. I: Wyngaarden, J.B. m.fl. (red.): Cecil textbook of medicine (s. 97-103). Philadelphia: Saunders.

Gell-Mann, Murray (1995). Quarken og jaguaren. Munksgaard/Rosinante.

Gharajedaghi, Jamshid (1983): Social dynamics: Dichotomy or dialectic. Human Systems Management, vol. 4, s. 7-17.

Gleick, James (1989): Kaos: En ny videnskabs tilbliven. Munksgaard.

Goodwin, B. (1982). Development and evolution. Journal of Theoretical Biology. 97: 43-55.

Goodwin, Brian (1990). Form, felt og proces i biologien. Paradigma, 4. årg., nr. 3, s. 11-19.

Goodwin, Brian (1994). How the leopard changed its spots: The evolution of complexity. London: Weidenfeld and Nicolson.

Goodwin, Brian, A. Sibatani og Gary C.Webster (red.) (1989): Dynamic structures in biology. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Gribbin, John (1987): På sporet af Schrödingers kat. Gyldendal.

Gribbin, John, og Martin Rees (1992): Moderne kosmologi. Gyldendal.

Grundtvig, N.F.S. (1848/1948): Om constitution og statsforfatning i Danmark. Danskeren, bind 1, s. 369-80. Genoptrykt i Værker i udvalg, v. Georg Christensen og Hal Koch, bind 5, Gyldendal, 1948.

Guldberg, Stig (1959): Et liv uden hænder. Christian Erichsen.

Guldberg, Stig (1960): De glemte børn. Christian Erichsen.

Haugeland, John (1985): Artificial intelligence: The very idea. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Hedegård, Per (1991): Forenede Elektroner A/S. Om superledning og kvanteteori. Nysyn/Munksgaard.

Highfield, Roger, og Paul Carter (1993): The private lives of Albert Einstein. London: Faber and Faber.

Ho, Mae Wan, og P.T. Saunders (red.) (1984): Beyond neo-darwinism: An introduction to the new evolutionary paradigm. London: Academic Press.

Hobbes, Thomas (1651/1962): Leviathan. Edited by John Plamenatz. London: Fontana/Collins.

Hoffmeyer, Jesper (1975): Dansen om guldkornet. Gyldendal.

Hoffmeyer, Jesper (1980): Evolution. Økologi. Historie. Politisk revy.

Horgan, John (1991): In the beginnning... Scientific American, februar 1991, s. 100-109.

Huxley, Aldous (1968): Den evige filosofi. Vendelkær.

Høilund, Peter (1992): Den forbudte retsfølelse. Om lov og moral. Munksgaard.

Høilund, Peter (1995): Retsanvendelsens etik. Om dømmekraft. Nyt Juridisk Forlag.

Hönl, H. og H. Dehnen (1983): The aporias of cosmology. I: Albert van der Merwe (red.): Old and new questions in physics, cosmology, philosophy and theoretical biology. New York: Plenum.

Jahnsen, Henrik og Arne Mosfeldt Laursen (1990): Hjernevindinger. Munksgaard.

Jantsch, Erich (1980): The self-organizing universe: Scientific and human implications of the new paradigm of evolution. New York: Pergamon.

Kauffman, Stuart (1993): The origins of order: Self-organization and selection in evolution. New York: Oxford University Press.

Kauffman, Stuart (1995): At home in the universe: The search for laws of complexity. New York: Oxford University Press.

Keller, Helen (1963). Mit livs historie. Med et udvalg af hendes breve. Aschehoug.

Kemp, Peter (1994). Selvbestemmelsens sovepude. Weekendavisen, 30.12.94 - 5.1.95, s. 9.

Kirk, G.S., J.E. Raven og M. Schofield (1983): The pre-socratic philosophers (2nd. ed.), Cambridge: Cambridge University Press.

Kuhn, Thomas S. (1996) Videnskabens revolutioner. 2. udg., med indledning af Stig Andur Petersen, Fremad.

Køppe, Simo (1990): Virkelighedens niveauer: De nye videnskaber og deres historie. Gyldendal.

Langer, Susanne (1942): Philosophy in a new key. Boston: Harvard University Press.

Larsen, Ejvind, og Ebbe Kløvedal Reich (red.)(1983). Grundtvigs fødselsdagsgave til det danske folk. Vindrose.

Leach, Penelope (1994): Children first. London: Micahel Joseph.

Liedloff, Jean (1975): The continuum concept. London: Duckworth.

Lipton, J., og J. Marbach (1984): Ethnicity and the pain experience. Social Science and Medicine, vol. 19, s. 1279-1298.

Lovelock, James (1987): Gaia - et nyt syn på jordens liv. Hovedland.

Lowen, Alexander (1976): Bioenergetics. Harmondsworth, U.K.: Penguin.

Margulis, Lynn, og Dorion Sagan (1991): Mikrokosmos: Fire milliarder års udvikling. Munksgaard.

Marx, Karl (1963): Selected writings in sociology and social philosophy. Tom B. Bottomore og Maximilien Rubel (red.), 2.edn. Harmondsworth, U.K.: Penguin.

Maslow, Abraham (1976): På vej mod en eksistenspsykologi. 2. udg. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Matthews, Roberts (1994): Inertia: Does empty space put up the resistance? Science, vol. 263, s. 612-613, 4. februar.

Maturana, Humberto, og Varela, Francisco (1987): Kundskabens træ: Den menneskelige erkendelses biologiske rødder. Åbyhøj: Ask.

Melzack, R., og Wall, P.D. (1982) The challenge of pain. New York: Basic Books.

Miller, Alice (1984): I begyndelsen var opdragelsen. Munksgaard.

Milonni, Peter W. (1994): The quantum vacuum: An introduction to quantum electrodynamics. Boston: Academic Press.

Morgan, Gareth (1986): Images of organization. Beverly Hills, Calif.: Sage.

Murray, James D. (1988): How the leopard gets its spots. Scientific American, marts, s. 62-69.

Murray, James D. (1988): Mathematical biology. Berlin: Springer.

Myers, Eric (1987): Interpretation of the energy of the vacuum as the sum over zero-point energies. Physical Review Letters, 59(2): 165-168.

Needham, Joseph (1969). The grand titration: Science and society in east and west. Toronto: University of Toronto Press.

Piaget, Jean (1954): The construction of reality in the child. New York: Basic Books.

Podolny, R. (1986): Something called nothing: Physical vacuum: What is it? Moscow: Mir Publishers.

Polanyi, Michael (1969). Knowing and being. Essays by Michael Polanyi. Marjorie Greene (red.). Chicago: University of Chicago Press.

Pollard, J.W (red.) (1984): Evolutionary theory: Paths into the future. London: Wiley.

Popper, Karl (1962) Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. New York: Basic Books.

Prigogine, Ilya, og Isabelle Stengers (1985): Den nye pagt mellem mennesket og universet. Åbyhøj: Ask.

Puthoff, Harold E. (1987): Ground state of hydrogen as a zero-point-fluctuation-determined state. Physical Review D, 35(10), s. 3266-69, 15. maj.

Puthoff, Harold (1990): Everything for nothing. New Scientist, 28. juli, s. 52-55.

Raknes, Ola (1971): Wilhelm Reich and orgonomy. Baltimore, MD.: Penguin.

Ravn, Ib (1988): Holonomy: An ethics of wholeness. Journal of Humanistic Psychology. 28(3): 98-118.

Ravn, Ib (1989): "Implicate order" and the good life: Applying David Bohm's ontology in the human world. Ph.D.-afhandling, Department of Social Systems Sciences, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.

Ravn, Ib (1990): Kimmingen. Paradigma, årg. 4, nr. 4, december, s. 36-38.

Ravn, Ib (1991a): What should guide reality construction? I Frederick Steier (red.): Research and Reflexivity. London: Sage, s. 96-116.

Ravn, Ib (1991b): Tomrum og fylde (kronik) Politiken, 10.12.

Ravn, Ib (1998): Understanding conflict as a (missed) opportunity for social development. Papir præsenteret ved årskonferencen i International Association for Conflict Management, Washington D.C., USA.

Ravn, Inger, og Thomas Söderqvist (1987): "Dette er en kosmologi, og som sådan er den fuldstændig". Introduktion til Humberto Maturana og Francisco Varela: Kundskabens træ. Åbyhøj: Ask.

Richards, J.R. (1981): Instinct. I W.F. Bynum, E.J. Browne og Roy Porter (red.): Dictionary of the history of science, s. 207-208. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Ricoeur, Paul (1987): Evil. I Mircea Eliade (red.): The encyclopedia of religion, vol 5. New York: Macmillan.

Rorty, Richard (1979): Philosophy and the mirror of nature. Princton, N.J.: Princteon University Press.

Rumelhart, David E., James McClelland and the PDP Research Group (1986): Parallel distributed processing. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Saunders, Simon og Harvey R. Brown (red.) (1991): The philosophy of vacuum. Oxford: Clarendon Press

Schon, Donald (1983): The reflective practitioner. New York: Basic Books.

Searle, John (1969): Speech acts. Cambridge: Cambridge University Press.

Siegel, Bernie (1988): Kærlighed, medicin og mirakler. Munksgaard.

Sigsgaard, Erik og Ole Varming (1996): Voksnes syn på børn og opdragelse. Hans Reitzel.

Skarda, Christine, og Walter J. Freeman (1987): How brains make chaos in order to make sense of the world. Behavioral and Brain Sciences, 10(2): 161-195.

Slansky, R.C. (1984): An essay on the role of supergravity in the search for unification. Los Alamos Science, Summer/Fall, no. 11, s. 72-97.

Slater, P.J.B. (1977): Sociobiology and ethics. Bulletin of the British Psychological Society, 30: 349-351.

Smuts, Jan (1926/1961): Holism and evolution. New York: Viking.

Spencer, Herbert (1892): The principles of ethics. London.

Sørensen, Villy (1992): Jesus og Kristus. Gyldendal.

Teilhard de Chardin, Pierre (u.d.): Fænomenet menneske. Jespersen og Pio.

Thielst, Peter (1993): Det onde: Et menneskeligt problem. Gyldendal.

Thurén, Thomas (1992): Videnskabsteori for begyndere. Munksgaard.

Toffler, Alvin (1980): The third wave. New York: Morrow.

Tryon, E.P. (1984): What made the world? New Scientist, 8. marts, s. 14-16.

Varela, Francisco J., Evan Thompson og Eleanor Rosch (1991): The embodied mind: Cognitive science and human experience. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Waddington, Conrad (1957): The strategy of the genes. London: Allen and Unwin.

Wall, P.D. (1992): The placebo effect: An unpopular topic. Pain, 51: 1-3.

Watts, Alan (1976): Tao: The watercourse way. London: Jonathan Cape.

Watson, James D. (1969): Dobbeltspiralen. Schønbergske Forlag.

Webster, Gary C., og Brian C. Goodwin (1982): The origin of species: A structuralist approach. Journal of Social and Biological Structures, vol. 5, s. 15-47.

Wheeler, John Archibald (1962): Geometrodynamics. New York: Academic Press.

Whitehead, Alfred North (1929): Process and reality. New York: Macmillan.

Whitehead, Alfred North (1933): Adventures of ideas. New York: Macmillan.

Winograd, Terry, og Fernando Flores (1986): Understanding computers and cognition: A new foundation for design. Norwood, N.J.: Ablex Press.

Yates, F.A. (red.) (1987). Self-organizing systems: The emergence of order. New York: Plenum.

Zachariae, Bobby (1992): Visualisering og helbredelse. Munksgaard.

Zborowski, M. (1952): Cultural components in responses to pain. Journal of Social Issues, 8: 16-30.

Zohar, Danah (1990): The quantum self. New York: Morrow.