Hjem Op

 

Flux
- det gode liv i en dynamisk virkelighedsopfattelse


Ib Ravn

Borgen, 1999, 304 sider, 239 kroner (nu, efter udsalg, 99 kr.)

Indhold (detaljeret)
Borgens side om bogen med dens bagsidetekst
Interview med mig i anledning af udgivelsen (Berlingske)
Kronik om bogens udviklingstema (Politiken)
Kronik om bogens smertetema (Information)

Indhold (oversigt):

Forord
Indledning: Det gode liv i lyset af en dynamisk virkelighedsopfattelse
1. Stadier i universets og livets evolution
2. Mennesket opstår og skaber sin verden
3. Tilværelsens former
4. Smerte. Det onde
5. At leve livet løst eller stramt
6. Det gode liv
7. Det gode liv for den enkelte
8. Det gode liv mellem mennesker
9. Konflikter som udfordringer til social udvikling
10. At få øje på det gode liv
Noter og litteraturhenvisninger (bagest i hvert kapitel)
Litteraturliste