Hjem Op

 

Flux


Ib Ravn

Forord

 

Denne bog er et forsøg på at finde en ny sammenhæng mellem virkelighedsforståelse og spørgsmålet om det gode liv.

Hvis vi f.eks. mener at universet er en stor maskine, vil vi sandsynligvis også indrette samfundet som en fabrik, opfatte kroppen som et apparat og leve livet mekanisk. Så vil det gode liv ligge i at opfylde vores funktion som tandhjul i det store maskineri.

Denne mekanistiske opfattelse af liv og samfund, som Chaplin spiddede i Moderne tider, kunne man i forrige århundrede med nogen ret kalde videnskabelig. Det kan man meget dårligt i dag. Det 20. århundredes forskning i fysik, biologi og humanvidenskaber beskriver virkeligheden som langt mere dynamisk og udviklingsorienteret. Denne bog tager derfor et videnskabeligt udgangspunkt og skitserer et billede af det gode liv, der lægger vægt på proces og udvikling. Heraf bogens titel, flux, der på engelsk betegner en flyden eller strømmen, noget dynamsik (fra latin: fluere, at flyde, samme rod som i "influere" = at have indflydelse på).

En afgørende inspiration har været arkitekt og forfatter Poul Bjerre (note 1, se nedenfor), som jeg har tilegnet bogen. Han tænkte dynamisk i filosofi, psykologi og samfundsvidenskab da det var allermest tabubelagt. Den amerikanske fysiker David Bohm (2) har tilsvarende anlagt et procesperspektiv, og hans tænkning har været central for mig i det arbejde (3), der førte frem til denne bog.

For læsning og kritik af bogen eller dele af den takker jeg Claus Emmeche, Christine Berg, Nya Stig Guldberg, Pia Jønsson, Antje Jørgensen, Hans Jørgen Konradsen, Kirsten Sarauw, Jan Teuber og Jan Vedde. Ansvaret for fejl og mangler forbliver naturligvis mit.

Ib Ravn
Dragør, april 1999

 

Noter

1. Poul Bjerre har skrevet radikalt (og lettilgængeligt) om behovet for en ny organisering af samfundet: Andelssamfundet (1979), Landsbypolitik - samfundspolitik (1974) og Ud af industrisamfundet (1994). Opbrud (1988) sammenfatter hans værditeori. Hans erkendelsesteori (Menneskets natur, 1968) og videnskabsteori (Videnskabens natur, 1972) står jeg selv dybest i gæld til. Som nybagt student slugte jeg en uges foredrag af Poul Bjerre på Forskningshøjskolen i Haderslev i 1977. Nærværende bog er et forsøg på at udtrykke hvad hans procesorienterede og humanistiske filosofi vakte i mig dengang.

2. David Bohms essaysamling Wholeness and the Implicate Order præsenterer en procesfilosofi med udgangspunkt i kvantemekanikken, og den indfører et subtilt ordensbegreb (se den danske udgave, Helhed og den indfoldede orden, 1986a, samt den lettere tilgængelige Videnskab og kreativitet, 1989). Jeg læste bogen med stor begejstring da den udkom og beskæftigede mig hele det tiår med Bohms virkelighedsbeskrivelse.

3. Min Ph.D.-afhandling fra Department of Social Systems Sciences ved University of Pennsylvania hed "Implicate order and the good life: Applying David Bohm's ontology in the human world" (Ravn 1989). Belært af erfaringerne med hvor vanskeligt det er at håndtere og formidle begrebet indfoldet orden har jeg sat det om på bageste kogeplade i nærværende bog, der fokuserer på det procesbeskrivelsen hos Bohm (og Bjerre). Den interesserede læser vil i min afhandling kunne se hvordan "indfoldet orden" kan indgå i den dynamiske ontologi og det billede på det gode liv, jeg præsenterer på disse sider.