Hjem Op

 

Flux


Ib Ravn

Indhold (detaljeret)

Forord

Indledning: Det gode liv i lyset af en dynamisk virkelighedsopfattelse
Flux og det gode
Videnskab og værdier

1. Stadier i universets og livets evolution
Big bang: Fra energi til stof
Det tomme rums umådelige energi
Stof er som hvirvler i energiens strøm
Selvorganisering og spontan orden
Livets opståen
Hele organismers aktivitet
Virkeligheden mellem flux og form

2. Mennesket opstår og skaber sin verden
Instinkttab og kultur
Symboler og sprog
Refleksion, frihed, kreativitet
Værdier
Person og ansvar
Evolutionen og det gode liv

3. Tilværelsens former
Dansens og idrættens former
Sociale former
Samtalens og sprogets former
Ideologier, videnskaber og verdensbilleder
Tilværelsens former mellem individ og fællesskab

4. Smerte. Det onde
Smerte som guide
Smerte indebærer fortolkning
En firewalk
Det onde
Det onde ligger i former der hæmmer livsudfoldelsen
Hvorfor er der så megen lidelse i verden?
Kampen mod det onde

5. At leve livet løst eller stramt
Hårde og bløde former
Den sorte skole, bureaukrati, fremmedgørelse
Muskelpanser, høflig konversation og fundamentalisme
Afrunding

6. Det gode liv
At håndtere modsætninger
En både-óg-model
Udvikling er henimod det gode liv

7. Det gode liv for den enkelte
Sprogbeherskelse
Den gode kropsudøvelse
Tro, mening, værdier
Holde fast og give slip
At lære er at slippe gamle former og gribe nye
At vide mere: Forskning
Personlig udvikling og smertens rolle

8. Det gode liv mellem mennesker
Det åbne fællesskab
Samtalens mester
Lovene i vore hjerter
Socialisme-og-liberalisme
Frihed i kraft af bånd
Pædagogik: At vise børn vejen til det gode liv
Forholdet til næsten
Kærlighed

9. Konflikter som udfordringer til social udvikling
"Gid der ikke var konflikter til..."
Konflikter er konstruktioner
At placere ansvaret for ens smerte hos en anden
Konflikten ansporer til social udvikling

10. At få øje på det gode liv
Den naturalistiske fejlslutning og virkelighedens niveauer
Et par briller til det gode liv
Med venner i lys vi tale
At svømme méd strømhvirvlerne
Modellernes buffet

Noter og litteraturhenvisninger (bagest i hvert kapitel)
Litteraturliste
Stikordsregister (findes kun i den trykte udgave)